Wij danken u voor de interesse om lid te worden van onze Vlaamse Vasteplantenvereniging. Als lid bent u welkom op alle activiteiten van een dynamische vereniging, die met 9 regionale afdelingen over het hele Vlaamse land vertegenwoordigd is. U ontvangt ook automatisch ons driemaandelijks tijdschrift.

Lid worden van de Vlaamse Vasteplantenvereniging kan door storting van € 22 (voor buitenlandse leden € 30) op rekeningnummer
IBAN BE94 7340 2754 8514, BIC: KREDBEBB van VVPV, Steenstraat 33A, 1500 Halle.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Het eerste nummer van het tijdschrift verschijnt begin maart.
Bij inschrijving vóór 1 juli worden de eerder verschenen nummers nagestuurd.
Vanaf 1 juli bedraagt de prijs € 32 (€ 40 voor buitenlandse leden); u bent dan lid voor de rest van het jaar én het hele volgende jaar. De al verschenen tijdschriften van maart en juni worden in dit geval niet nagestuurd. Inschrijven voor het nieuwe jaar kan vanaf 1 november.

Domiciliëring

Voor de betaling van het lidgeld kunt u ook gebruik maken van domiciliëring. U bent dan zeker dat u geen tijdschriften of informatie mist wegens niet tijdige betaling. Kiest u als nieuw lid bij inschrijving direct voor domiciliëring, dan hoeft u uiteraard geen storting te doen.
Het domiciliëringsformulier is beschikbaar in MSWord en PDF formaat. Druk het formulier af, vul het volledig in en stuur het naar volgend adres: VVPV, Ardooisestraat 139, 8870 Izegem.Naam* :
Voornaam* :
Straat* : Nr.* :
Woonplaats* : Postcode* :
Telefoon/GSM :
e-mail* :

Velden met een * verplicht in te vullen !

Op welke manier hebt u kennis gemaakt met VVPV ?
  • Familie of vrienden
  • Tuinbezoek
  • VVPV tijdschrift
  • Deze website
  • Regionale activiteiten
  • Facebook


  • Andere:

Belangrijk: VVPV vzw respecteert uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van onze vereniging. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan VVPV vzw verklaart u zich expliciet akkoord met het gebruik ervan in overeenstemming met onze privacyverklaring. De volledige privacyverklaring vindt u hier.
Eventuele vragen of commentaar :