Agenda Zuid-West-Vlaanderen


Locatie: tenzij anders vermeld vinden onze voordrachten plaats in de polyvalente zaal van het Cultureel Centrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem en starten om 19.30u, tenzij anders vermeld.

Contact: Marnix Oosterlinck, tel. 051 319141 of Rik tel. 051 306122, zuidwestvlaanderen@vvpv.be
Betalingen op rekeningnr. BE96 7340 2766 4005 van VVPV Zuid-West-Vlaanderen.
Cursus bloemschikken 2023
Onze 5 bloemschikavonden in het PCLT te Roeselare zijn jaar na jaar een succes, met telkens ongeveer 30 deelnemers. Dit is echt het maximum dat we kunnen toelaten om het vlot en veilig te laten verlopen. In 2023 voorzien we opnieuw 5 avonden (19.00u-22.00u), telkens onder leiding van twee lesgevers: Dirk De Vlieger en Andrea Dujardin. De lesgevers zorgen voor het meeste materiaal en dit wordt ter plaatse vereffend. Het lesgeld voor de 5 lessen samen bedraagt 25 € en dient op voorhand te worden overgeschreven voor de lessenreeks.
We zullen voorrang geven aan de huidige deelnemers. Indien er plaatsen vrijkomen, zullen we deze graag ter beschikking stellen van de geïnteresseerden. Wie een kans wil maken om er bij te zijn dient onverwijld contact op te opnemen met Marnix.
Vrijdag 20 januari: nieuwjaarsreceptie, met een terugblik op de voorbije activiteiten en voorstelling van het programma voor het nieuwe jaar.
Sinds jaren doen we dat in kasteel Wallemote, Kokelarestraat in Izegem. Iedereen is van harte welkom, maar moet zich vooraf inschrijven bij Rik via email rik.withoek@skynet.be (naam en aantal aanwezigen) of telefonisch op 051/306122. Omdat het coronagevaar nog steeds niet helemaal geweken is beperken we het aantal aanwezigen tot 100.
Aanvang: vanaf 19u30.


Zaterdag 11 februari: VVPV-Plantendag.
Zoals vorige jaren wordt dit een hoogtepunt voor onze regio. De plantendag start om 14u in Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 in Izegem. Net zoals de vorige jaren nodigen we opnieuw twee sprekers uit. Het einde is voorzien rond 19.00u.Al onze activiteiten worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid