Agenda Zuid-West-Vlaanderen


Locatie: tenzij anders vermeld vinden onze voordrachten plaats in de polyvalente zaal van het Cultureel Centrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem en starten om 19.30u, tenzij anders vermeld.

Contact: Marnix Oosterlinck, tel. 051 319141 of Rik tel. 051 306122, zuidwestvlaanderen@vvpv.be
Betalingen op rekeningnr. BE96 7340 2766 4005 van VVPV Zuid-West-Vlaanderen.
Cursus bloemschikken 2024
Onze 5 bloemschikavonden in het PCLT te Roeselare zijn jaar na jaar een succes, met telkens ongeveer 30 deelnemers. Dit is echt het maximum dat we kunnen toelaten om het vlot en veilig te laten verlopen. In 2023 voorzien we opnieuw 5 avonden (19.00u-22.00u), telkens onder leiding van twee lesgevers: Dirk De Vlieger en Andrea Dujardin. De lesgevers zorgen voor het meeste materiaal en dit wordt ter plaatse vereffend. Het lesgeld voor de 5 lessen samen bedraagt 25 € en dient op voorhand te worden overgeschreven voor de lessenreeks.
We zullen voorrang geven aan de huidige deelnemers. Indien er plaatsen vrijkomen, zullen we deze graag ter beschikking stellen van de geïnteresseerden. Wie een kans wil maken om er bij te zijn dient onverwijld contact op te opnemen met Marnix.
Zaterdag 8 juni: Reis naar de Tuinen van Appeltern (NL), waar op die dag ook het Plantenfestijn georganiseerd wordt, met aanwezigheid van tientallen gespecialiseerde kwekers.
Daarna bezoeken we de Tuinen van Demen, van Martje van den Bosch die onze groep enthousiast zal ontvangen met koffie en gebak.
Inschrijven via email naar rik.withoek@skynet.be (stuur een mailtje met aantal personen, lidnr, adres en telefoon) of telefonisch op 051/30.61.22.
Kostprijs: 25 euro voor de bus (te storten na bevestiging) en 25 euro voor de inkom van de tuinen (wordt op de bus opgehaald).
Opstapplaats: Izegem.


Zaterdag 22 juni: Als afsluiter van onze voorjaarsactiviteiten gaan we op bezoek naar drie prachtige tuinen van de hand van tuinarchitect Chris Ghyselen.
We starten om 10u in de privétuin van vasteplantenkweker Stefaan Verhulst, Neringenstraat 5 in Aarsele.
Daarna is er mogelijkheid om te lunchen in restaurant De Naelde in Kanegem, waar we verwacht worden om 11u45 (wie wil deelnemen aan de lunch dient op voorhand in te schrijven via zuidwestvlaanderen@vvpv.be).
Om 14u00 gaan we naar de tuin van Chris Ghyselen, Tinhoutstraat 36 in Oedelem (inkom 8 euro).
We sluiten af om 16u00 in de tuin van Annemie Thyvaert, Lodistraat 111 in Hertsberge.
Iedereen kan aansluiten bij de groep in elke locatie op het aangegeven uur. Vooraf inschrijven is niet nodig, behalve voor de lunch.