logo-achtergrond

Agenda Zuid-West-Vlaanderen


Locatie: tenzij anders vermeld vinden onze voordrachten plaats in de polyvalente zaal van het Cultureel Centrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem en starten om 19.30u.

Contact: Marnix Oosterlinck, tel. 051 319141 of Rik tel. 051 306122, zuidwestvlaanderen@vvpv.be
Betalingen op rekeningnr. BE96 7340 2766 4005 van VVPV Zuid-West-Vlaanderen.
Cursus bloemschikken 2018
Onze 5 bloemschikavonden in het PCLT te Roeselare zijn jaar na jaar een groot succes, met telkens 25 tot 30 deelnemers. Dit is echt het maximum dat we kunnen toelaten.
In 2018 voorzien we opnieuw 5 avonden, (19.00u-22.00u), telkens onder leiding van twee lesgevers: Dirk De Vlieger en Andrea Dujardin.
De lesgevers zorgen voor het meeste materiaal en dit wordt ter plaatse vereffend. Het lesgeld voor de 5 lessen samen bedraagt € 25.
We zullen voorrang geven aan de huidige deelnemers. Indien er plaatsen vrijkomen, zullen we deze graag ter beschikking stellen van de geïnteresseerden. Wie een kans wil maken om er bij te zijn, dient onverwijld contact op te opnemen met Marnix.


Zaterdag 16 juni: Bezoek aan drie prachtige tuinen rond Beernem, gerealiseerd met de hulp van tuinarchitect Chris Gheyselen.
Om 13.30u starten we met een rondleiding in de 'tuin Boereweg' van groenredacteur Marc Verachtert (inkom €5). De tuin ligt in de Boereweg 6 in Beernem. We vervolgen om 15.15u met de nog niet eerder opengestelde landelijke tuin 'de Mobiele Fruitpers' van Thijs Tanghe en Célien Bulcke in Beernem (€3). Ten slotte worden we om 17u verwacht bij Paul Vande Walle en Katrien De Schuyter, Vliegend Paard 23 in Oedelem, voor een bezoek aan 'de tuin van Katrien en Paul' (toegang €3).
Iedereen kan aansluiten bij de groep in elke locatie op het aangegeven uur.Al onze activiteiten worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid