logo-achtergrond

Agenda Zuid-West-Vlaanderen


Locatie: tenzij anders vermeld vinden onze voordrachten plaats in de polyvalente zaal van het Cultureel Centrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem en starten om 19.30u.

Contact: Marnix Oosterlinck, tel. 051 319141 of Rik tel. 051 306122, zuidwestvlaanderen@vvpv.be
Betalingen op rekeningnr. BE96 7340 2766 4005 van VVPV Zuid-West-Vlaanderen.
Cursus bloemschikken 2017
Onze 5 bloemschikavonden in het PCLT te Roeselare zijn jaar na jaar een groot succes, met telkens 30 tot 35 deelnemers. Dit is echt het maximum dat we kunnen toelaten.
In 2017 voorzien we opnieuw 5 avonden, (19.00u-22.00u), telkens onder leiding van twee lesgevers: Dirk De Vlieger en Andrea Dujardin.
De lesgevers zorgen voor het meeste materiaal en dit wordt ter plaatse vereffend. Het lesgeld voor de 5 lessen samen bedraagt € 25.
We zullen voorrang geven aan de huidige deelnemers. Indien er plaatsen vrijkomen, zullen we deze graag ter beschikking stellen van de geïnteresseerden. Wie een kans wil maken om er bij te zijn, dient onverwijld contact op te opnemen met Marnix.


Vrijdag 16 juni: Bezoek aan de eigen tuin van tuinarchitect Erik De Waele.
We worden verwacht om 19u in de Ingooigemstraat 42 in 8553 Otegem. De inkom bedraagt € 4.


Zaterdag 17 juni: Busreis naar tuinen in Zeeland(NL).
We bezoeken een drietal tuinen en een kwekerij. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie er bij wil zijn neemt onverwijld contact op met Marnix of Rik.


Zaterdag 21 oktober: Jubileumviering 25 jaar VVPV.
In de voormiddag bezoeken we een kwekerij en een tuin. In de namiddag geleid bezoek aan het arboretum Wespelaar en avondmaal in Leuven: zie de Nationale Kalender.
Totale kostprijs € 50. De eventuele inkomgelden voor het tuinbezoek dienen ter plaatse betaald te worden.
Inschrijven bij Rik of Marnix en betaling via de regionale rekening.Al onze activiteiten worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid