logo-achtergrond

Agenda Zuid-West-Vlaanderen


Locatie: tenzij anders vermeld vinden onze voordrachten plaats in de polyvalente zaal van het Cultureel Centrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem en starten om 19.30u, tenzij anders vermeld.

Contact: Marnix Oosterlinck, tel. 051 319141 of Rik tel. 051 306122, zuidwestvlaanderen@vvpv.be
Betalingen op rekeningnr. BE96 7340 2766 4005 van VVPV Zuid-West-Vlaanderen.
Cursus bloemschikken 2019
Onze 5 bloemschikavonden in het PCLT te Roeselare zijn jaar na jaar een groot succes, met telkens 25 tot 30 deelnemers. Dit is echt het maximum dat we kunnen toelaten.
In 2019 voorzien we opnieuw 5 avonden, (19.00u-22.00u), telkens onder leiding van twee lesgevers: Dirk De Vlieger en Andrea Dujardin.
De lesgevers zorgen voor het meeste materiaal en dit wordt ter plaatse vereffend. Het lesgeld voor de 5 lessen samen bedraagt € 25.
We zullen voorrang geven aan de huidige deelnemers. Indien er plaatsen vrijkomen, zullen we deze graag ter beschikking stellen van de geïnteresseerden. Wie een kans wil maken om er bij te zijn, dient onverwijld contact op te opnemen met Marnix.


Zaterdag 15 juni: Reis naar Nederland met bezoek aan vier mooie tuinen rond Breda.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie er bij wil zijn neemt onverwijld contact op met Marnix of Rik.
Kostprijs: € 20 voor de bus, te storten na bevestiging, en € 25 toegangsgeld voor de tuinen.


Zaterdag 29 juni: Als afsluiter van onze voorjaarsactiviteiten bezoeken we een tuin en een kwekerij in de omgeving van Aalter.
Afspraak om 14u in de Krompelhoef, de 5000m² grote liefhebberstuin van Jean-Pierre Joos en Eveline Cambier. De tuin is gelegen in de Lotenhullestraat 106 te 9881 Bellem. De inkom bedraagt € 4 en dient ter plaatse betaald te worden.
We vervolgen onze uitstap om 16u naar de Agapanthuskwekerij van Tim Wyckstandt, Jezuietengoed 15 te 9880 Aalter. Na de rondleiding is er gelegenheid om gezellig na te kaarten in de pop-up zomerbar van zijn broer bij de kwekerij.Al onze activiteiten worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid