logo-achtergrond

Agenda Meetjesland


Locatie: onze binnenactiviteiten vinden plaats in Zaal Het Schooltje, Pastorijstraat 2 te 9940 Ertvelde..

Contact: Vera De Clercq, tel. 09 3443216, meetjesland@vvpv.be
Betalingen op rekeningnr. BE12 7340 2766 3803 van VVPV Meetjesland.
Donderdag 13 december om 19.30u: voordracht gebracht door tuinarchitect John Schoolmeesters uit Geldrop. Hij stelt ons de aanleg van zijn tuin voor, de Baron z'n Hof - Kasteel Geldrop. Hij tekent zijn tuinen als was hij een impressionist. Hij fotografeert bovendien als de beste en daar laat hij ons die avond van genieten. Het muzikale gedeelte van de avond wordt verzorgd door de groep 'Uduyda' met 'Ierse folk'.
Deze activiteit is een organisatie van Landelijke Gilde, Tuinpunt en VVPV en vindt plaats in de kerk van Wippelgem, Kramershoek te Evergem.
De inkom bedraagt € 5 voor leden en € 7 voor niet-leden, drankje inbegrepen. Kaarten bij Vera.


Zaterdag 26 januari, 14u. We starten de namiddag met een voordracht door Marc Vermeulen met als thema Boeketje uit de tuin.
Naar aloude gewoonte houden we daarna gedeelde maaltijd. Uitnodiging volgt.


Dinsdag 12 februari om 20u voordracht over Helleborus door Thierry Van Paemel van de kwekerij Wilgenbroek.


Dinsdag 12 maart om 20u buigen we ons over planten die droogte en hitte verdragen.
Vera bereidt een en ander voor, we delen onze ervaringen.Al onze activiteiten worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid