logo-achtergrond

Agenda Antwerpen


Locatie: onze samenkomsten vinden afwisselend plaats in Brasschaat en Zoersel.

Alle voordrachten starten om 19.30u. Welkom!

Contact algemeen: Georgette Pombreu, tel. 03 633 13 09, GSM 0494 637142, antwerpen@vvpv.be
Voor de voordrachten en samenkomsten: Marleen Truyers, GSM 0479 74 15 59, tel. 03 309 01 19, marleen.truyers@gmail.com
Betalingen op rekeningnr. BE05 7340 2763 2275 van VVPV Antwerpen.
Donderdag 16 januari om 19.30u nodigen wij onze leden uit op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie met een hapje, een drankje en een leuke babbel.
Drank wordt aangeboden door VVPV en voor de hapjes hopen wij dat onze leden weer evenveel inspiratie hebben voor allerlei lekkers als vorige jaren. Het programma voor 2020 wordt voorgesteld en we tonen foto's van de tuinbezoeken van het afgelopen jaar. Nadien kunnen we ervaringen uitwisselen, plannen maken, kortom het wordt een gezellige start van het nieuwe tuinjaar. Wie zich geroepen voelt om iets lekkers te maken neemt contact op met Marleen Truyers.
Locatie: Dorpszicht 2, Dorp 54 2980 Zoersel.


Op donderdag 20 februari komt Thierry Van Paemel ons informeren over helleborussen.
Zijn vaste plantenkwekerij 'Het Wilgenbroek' in Oostkamp is hierin gespecialiseerd. We maken nader kennis met deze winterbloeier die in de donkerste periode van het jaar toch nog een lichtpuntje geeft in de tuin. Thierry werkt aan eigen variëteiten om in de toekomst nog mooiere en betere planten te kunnen aanbieden.
Samenkomst: om 19.30u. Dorpszicht 2, Dorp 54 2980 Zoersel.


Zaterdag 14 maart om 10u vertelt Velt-lesgeefster Anita Exelmans ons meer over moestuinieren in potten en bakken.
De voorbereiding die hiervoor nodig is: grondbewerking, keuze van de groenten, tijdstip van zaaien of planten, standplaats,.... zij zal het uit de doeken doen. Anita is een aangename vlotte spreekster, die onze vragen met plezier zal beantwoorden.
Plaats van afspraak: refter F van het GIB - Door Verstraetelei 50, 2930 Brasschaat.Al onze activiteiten worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid